پژواک ایمان/ گذری بر زندگی شهید سید عبدالکریم هاشمی نژاد
29 بازدید
ناشر: مشهد/ آوای قلم
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-2697-13-7
سال نشر: 1390
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
شهید عبدالکریم هاشمی نژاد را باید به حقیقت یکی از بزرگترین مبارزان و نظریه پردازان انقلاب اسلامی ایران بداینم. او که همرزم مقام معظم رهبری و دیگر علمای مبارز خراسان بود به عنوان حلقه اطلاعاتی امام خمینی ایفای نقش میکرد و با خطابه های شور انگیزش نظم آهنگ قیام انقلاب اسلامی را در خراسان استواری می بخشید.گرچه درباره وی کتابهایی تا کنون به رشته تالیف در امده ولی در این کتاب سعی شده بر اساس اسناد به جای مانده از ساواک مهمترین شاخصه های فردی و اجتماعی مبارزاتی وی به خوانندگان عزیز به ویژه نسل معاصر تقدیم شود .روحش شاد