جامعه در قبال خرافات
30 بازدید
ناشر: مرندیز
نقش: نویسنده
شابک: 964-5858-30-9
سال نشر: 1378
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
هر جامعه ای که گرفتار خرافات شود به نوعی در سراشیبی سقوط افتاده است . بی گمان نقش نخبگان جامعه در فرهنگسازی اصیل برگرفته از معارف اسلامی به قدری مهم است که چنانچه خواسته یا ناخواسته از آن غفلت شود سرانجامش چیزی به جز بی هویتی فرهنگی نیست. نویسنده این کتاب در دهه 70 آن گاهی که هنوز پژوهشی در این باره صورت نگرفته بود با بی بضاعتیش به اصول محوری بحث خرافات و شناخت اساطیر و دیگر مصادیق بحث انگیز خرافی در جامعه پرداخته است. امید آن که با خواندن این کتاب زمینه پژوهش های تکمیلی در حوزه و دانشگاه فراهم آید.