ساماندهی رهنامه و فرهنگ دینی شهروند به محوریت نگاه معقول اسلامی
43 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات ارائه شده به دومین همایش علمی - کاربردی تا آرمانشهر رضوی ج 2
نقش: نویسنده
سال نشر: 1387/7/1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی